Toernooiregels


  Open Arnhems Jeugdkampioenschap 19 april 2014

1.      Het speeltempo bedraagt in de groepen A, B en C 20 minuten pppp.
In groep D bedraagt het speeltempo 15 minuten pppp.
2.      Uitsluitend de twee spelers mogen zich met de eigen partij bezighouden. Toeschouwers of medespelers mogen niets zeggen of aanwijzen.
3.      Aanraken is zetten; loslaten is gezet hebben.
4.      De spelers dienen na afloop van elke partij de beginstand weer klaar te zetten.
5.      De wedstrijdleider zorgt dat alle spelers aan het begin van elke ronde klaar zitten op de juiste plaatsen. De spelers kunnen zelf al naar hun plaats door het af te lezen van de opgehangen indeling.
6.      Er wordt gespeeld volgens het Zwitserse indelingssysteem. De tijdschema's hangen in de zaal.
7.      De eindstanden worden bepaald door de bordpunten. Indien meerdere kinderen gelijk geëindigd zijn, dan gelden achtereenvolgens:
- de meeste weerstandspunten
- de meeste Sonne Born Bergerpunten
- beslissingswedstrijden (barrage snelschaaktempo)
8.      Wanneer men het niet eens is met de gang van zaken bij een wedstrijd, dan kan men een protest indienen bij hoofdarbiter Andre de Groot.
9.      Per groep krijgen de beste vijf spelers een prijs. Daarnaast zijn er drie aanmoedigingsprijzen voor diegenen die nog geen prijs gewonnen hebben in de vorm van ratingprijzen t/m 250 elo.
10.   De nummer 1 van Groep A krijgt tevens de open titel van Arnhems Kampioen.